سویق ها در طب اسلامی

سویق عبارت است از تفت دادن آرد برخی حبوبات و در حالت کلی منظور از سویق، سویق گندم و جو هست و در باقی سویق‌ها قید آن نیز می‌آید

اطلاعات بیشتر
شناخت و تعدیل طبایع

بنابر روایات، بدن بر پایه‌ی طبایع چهارگانه، بنا نهاده شده است، که مالکان بدن هستند. آن¬ها را اصطلاحاً «اخلاط اربعه»، می¬نامند. این اخلاط، معادل همان عناصر اربعه

اطلاعات بیشتر
خدمات مشاوره طب اسلامی

فعالیت این بخش ، ارائه مشاور­ه­ در زمینه­ ی داروهای اسلامی و از همه مهمتر مزاج شناسی و نحوه صحیح استفاده از داروها میباشد. موضوع فعالیت طب اسلامی برپایه ...

اطلاعات بیشتر
داروهای عمومی در طب اسلامی

طب اسلامی، طب پیامبر (ص) و اهل‌بیت است و روایاتی را شامل می‌شود که از پیامبر و ائمه در مورد طب وارد شده است؛ طب مستقلی که پایه‌ها، قواعد و شروط خود را دارد

اطلاعات بیشتر