خواب

 

1. خواب اوایل شب و خواب نیمهی روز مورد تأکید است جز در موارد خاص. و بهترین ساعت خواب بعد از نماز عشا و صرف شام است مگر در تلاوت قرآن، طلب علم و شب اول عروسی.

2. خواب بین اذان صبح تا طلوع آفتاب و خواب نزدیک غروب ممنوع است (جز در موارد خاص).

3. خوابِ بعد از شام بدون فاصله ممنوع است.

4. خوابِ روی تخت آهنی و خواب پشت به قبله و خواب بر شکم یا پهلوی چپ ممنوع است.

5. دستشویی رفتن قبل از خواب مؤکد است.

6. خوابِ بیش از ۹ ساعت خوب نیست.

7. بستن دهان هنگام خواب خوب نیست.

متفرقات :

1. در صورت امکان یک جفت کبوتر (بخصوص کبوتر چاهی) و یا خروس در خانه نگهداری شود.

2. پخش اذان با صدای کمی بلندتوسط اهل خانه در خانه مؤکد است.

3. نگهداری زباله در شب ممنوع است.

4. چرب ماندن ظروف تا شب و یا تا صبح ممنوع است.

5. استفاده از آهن در وسایل خانهو نگهداری وسایل آهنی بخصوص تخت خواب (حتی الامکان) ممنوع است.

6. حداقل یک آیه الکرسی و سوره فلق و ناس در خانه آویزان باشد.

7. عریان بودن در خانه ممنوع است.

8. تنها خوابیدن شبانه ممنوع است.

9. پخت و پز در ظروف آلومینیومی و چدنی و نیز نگهداری مواد اسیدی مثل آبلیمو و آبغوره و ترشی و سرکه در ظروف پلاستیکی ممنوع است (استفاده از ظروف به ترتیب اولویت؛ سنگی، بلوری، سفالی، مسی و چدن)

10. استفاده از غذا و نانی که بر آهن پخته میشود ممنوع است.

11. استفاده از لامپ کم مصرف تا حد امکان ممنوع است.

12. نگهداری باطری و وسایل الکتریکی اضافه ممنوع است.

13. وای فای و تلویزیون بدون ضرورت روشن نباشند.

14. خارج شدن يکباره از خانه در زمستان و داخل شدن يکباره در تابستان ممنوع است.

15. ناخن گرفتن در روز شنبه ممنوع است.

16. پوشیدن لباس و کفش تنگ ممنوع است.

17. پوشیدن لباس و کفش در حالت ایستاده ممنوع است (باید نشسته بر زمین یا صندلی پوشیده شوند)

18. پوشیدن کفش سیاه ممنوع است.

19. آقایان باید سر خود را با چفیه یا کلاهی بپوشانند بخصوص در فضای باز و آفتاب.

20. راه رفتن با یک لنگه کفش یا دمپایی اکیداً ممنوع است.

21. در مورد ورزش، اسلام توصیه به شنا و سوارکاری اسب و تیراندازی کرده وتوصیه اکید بر تحرک دارد. ولی اکثر ورزشهای امروزی وقت هدر دادن است که نهی شده است .(زیرا خود ورزش نباید هدف باشد).