مزاج گرم و خشک

مزاج گرم و خشک در طب اسلامی 


مزاج های گرم و خشک

مصلح

نوع غذا

دسته غذایی

مغز گردو، آویشن، عسل، نعناع خشک،سبزی های معطر

پنیر کهنه

لبنیات

سرکه، آب انار، کاسنی، شستن آن با آب نمک

پیاز

ریشه ها

روغن بادام، کره، گشنیز،سکنجین انار ترش، پختن در آب نمک

سیر

آویشن، پونه، انیسیون، دارچین

کلم قمری

روغن بادام، کره، سکنجبین، پختن آن در آب نمک

موسیر

مرزنجوش

تخم ریحان

توت ها و بذرهای ملین

بنفشه، سکنجبین

فرنجمشک

روغن گاوی تازه، سرکه، زیره،گلپر، انار و دانه انار، پختن با گوشت بره

بادمجان

صیفی ها

صمغ عربی، صندل، گلاب

فلفل سبز

خردل، آبغوره، پختن با عدس، شربت بالنگ

برگ چغندر

سبزی ها

سبزی ها

سبزی ها

رب مورد، سرکه

پونه

سرکه،آب انار،کاسنی، شستن آن با آب نمک

پیازچه

عسل، کرفس

ترخون

گشنیز، کاسنی تازه

تره

کاسنی، خرفه، سرکه

تره تیزک (شاهی)

سویق،بادرنجبویه،ترشی های طبیعی، کاسنی

جعفری

صندل، سکنجبین

رازیانه

نیلوفر

ریحان

کاسنی، هلیله زرد

شاه تره

کاسنی

شبدر

سکنجبین،انیسون،کاسنی،برگ خرفه

شنبلیله

آبلیمو، آبغوره، ترشی های طبیعی، سکنجیبن ساده

شوید (شبت)

انیسون

کرفس

سکنجبین، پختن با گوشت حیوان،روغن بادام، خردل

اقسام کلم بستانی

عناب

کنگر آبی

ادویه گرم، سرکه،روغن زیتون

کنگر فرنگی

سرکه ترشی

کنگر وحشی

آب میوه های طبیعی سرد، زعفران

گزنه

عسل، سرکه، سکنجبین

مارچوبه

سرکه

مرزه

کرفس

نعناع

گشنیز، کاسنی تازه

والک

زیره، شوید، سکنجبین ساده

لپه

حبوبات

زیره، شوید، سکنجبین ساده، گلنگبین

نخود

زنجبیل، نمک، مویز، شربت زرشک، روغن زیتون

انبه

میوه ها

عسل، انیسون، مربا نمودن آن با عسل

به

مغز گردو، مغزبادام، سرکه، عسل، شیرینی های طبیعی

زیتون

سماق، گشنیز، مرزه، پختن با روغن بادام یا کنجد، سکنجبین

آهو

گوشت ها

پختن با سرکه، کرفس،پونه،نخود، شوید، تره، دارچین، سکنجبین

اردک

روغن کنجد،روغن بادام ، آب انار، روغن زیتون

بلدرچین

دارچین، فلفل،زنجبیل، پیاز، سکنجیین، گلپر، سیر،زیره

گاو

سرکه،آبغوره، روغن های گیاهی

گوزن

آویشن، زیره، فلفل، گلپر، خواباندن در روغن کنجد بعد کباب کردن

دل

جوشاندن با روغن زیتون، پختن با نمک و شوید، فلفل، سرکه، زیره

شتر

سرکه، روغن

شتر مرغ

سکنجبین

قرقاول

آب انار، آبغوره، سکنجبین ترش، دارچین، هل

گنجشک

پختن با بلغورو سرکه، کاسنی، کرفس، سماق، شوید، تره، نخود

کبوتر

ترشی های طبیعی، سکنجبین

کبک

سرکه، آبغوره، روغن های گیاهی، ادویه های گرم، سکنجبین

خروس

سماق، گشنیز، فلفل، سکنجبین، اطریفل

کباب

سرکه انگو

آویشن

ادویه ها

زعفران، کتیرا، روغن بادام، صمغ عربی

افتیمون

رازیانه،سکنجبین

انیسون

میوه های ترش، سکنجبین

اسپند

سکنجبین

اسطوخودس

صمغ عربی، کندر

بادرنجبویه

انیسون، شیرینی های طبیعی

تخم کافشه

ادویه ها

شیربز، بادیان ، مشک، دارچین، زنجبیل

چای سبز و سیاه

روغن بادام، کاسنی، سرکه،

خردل

کتیرا، مصطکی

دارچین

صندل، سکنجبین

رازیانه

آب لیمو، آب بالنگ

زرد چوبه

انیسون، سکنجبین

زعفران

عسل، روغن بادام

زنجبیل

گشنیز، باقلا

زنیان

عسل

زیره

درسرکه خیساندن

سیاه دانه

روغن گیاهی سرد، عسل

فلفل

خیساندن درسرکه،بوئیدن کافور و یا گلاب، رازیانه

گلپر

ادویه ها

صمغ عربی

میخک

روغن بادام، آویشن، گوشت حیوانات جوان وفربه

نمک

کتیرا

هل

گشنیز، سکنجبین، عسل

اقسام بزرگ

مغزهای گیاهی

مصطکی، عسل، رب های ترش

بادام هندی

عسل ،بادام شیرین

بادام درختی تلخ

مصطکی، عسل،

بادام کوهی

گلاب، سکنجبین، ربهای ترش

بنه (پسته کوهی)

آلو،زرد آلو، انار ترش، سرکه، سکنجبین

پسته

آبغوره، آب انار، سرکه

تخم آفتگردان

عسل،سکنجبین،میوه های ترش

چلغوزه

آب عسل، شکرسرخ، شربت به، سکنجبین

فندق

انار ترش، سکنجبین ، ترشی های طبیعی

گردو

مغزگردو،مغز بادام، سرکه، عسل، شیرینی های طبیعی

روغن زیتون

غذاهای فرآوری شده

کاهو، به ، بادام، شیرتازه دوشیده، ترشی های طبیعی

شکر سرخ یا قهوه ای

سرکه، بادام درختی، سکنجبین، ترشی های طبیعی

شیره خرما

آب انارترش،آبلیمو،آب بالنگ، سرکه، گشنیز

عسل