مزاج سرد و خشک

مزاج سرد و خشک در طب اسلامی 


مزاج های سرد و خشک

مصلح

نوع غذا

دسته غذایی

انواع فلفل، زیره، سیاه دانه

قراقروط

لبنیات

سیر،نعناع خشک،پونه کوهی

کشک

عسل، مصطکی

بارهنگ

توت ها و بذرهای ملین

عسل

تمشک

عسل، آب انار،انار،اطریفل،صغیر

شاه توت

شربت ها، رازیانه، شکر سرخ

ترشک

سبزی ها

سکنجبین،زرد تخم مرغ با فلفل و نمک،آب مرغ ، دارچین

گشنیز

عسل

ارزن

حبوبات

عسل،پوست کندن،روغن بادام، پونه،مرزه،فلفل،دارچین،آویشن،زیره،گلپر

باقلا خشک

خیساندن در آب نمک،زعفران،زیره سیاه،شوید

برنج

رازیانه،شیرنی های طبیعی،انیسون،روغن های طبیعی

جو

شیرنی های طبیعی،روغن های گیاهی

ذرت

زیره،شوید،سکنجبین ساده

ماش

عسل

آلبالو

میوه ها

میوه ها

انیسون،عسل،عوده هندی

ازگیل

عسل

انار ترش

عسل،بنفشه،شربت انجیر

بالنگ

عناب،بنفشه،لعاب به دانه

تمر هندی

انیسون،عسل،عود هندی

زلزالک

میخک،شکر سرخ و شیرینی های طبیعی

زرشک

عسل

زغال اخته

عسل، شکر شیرین

سنجد

انیسون

غوره

سکنجبین، مصطکی

کُنار

عسل،گلنگبین

گریپ فروت

عسل،گلنگبین

لیمو عمانی

عسل،گلنگبین

نارنج

نمک، فلفل، پیاز، دارچین، زیره، میخک، بادام، خرما

بز

گوشت ها

کباب با روغن زیتون، نمک ،فلفل، دارچین ، مصطکی،شاه زیره

قلوه

گلپر،سرکه ، مرزه، زنجبیل، دارچین

سیرابی

انیسون ، مصطکی ، طبخ با بادمجان

سماق

ادویه

سکنجبین، عسل

بلوط خوراکی

مغزه های گیاهی

سکنجبین، عسل

شاه بلوط

زرشک

شاه دانه

شیرینی های طبیعی، روغن بادام شیرین

سرکه

غذاهای فرآوری شده