میوه ها و خواص آن

 

انار

نکات:

. 1 خوردن انار مستحب است.

. 2انار شیرین از نظر طعم بهتر است، و برای زیبا کردن صورت فرزند و از بین بردن بیماریها بهتر است، اما انار ترش برای معده بهتر است، و باقی خواص بین آن دو مشترک است.

. 3انار بصورت عام خوب است ولی انواع مختلفی دارد که برخی مقدم بر بقیه هستند. انار ملاسی که هسته ندارد و شیرین است و انار سورانی که متعلق به شمال بغداد (خانقین)، است بر باقی انواع مق دمتر هستند، هر چند باقی انواع انار نیز خواص اینها را دارند.

. 4تمام قسمتهای درخت انار مفید است.و حتی، دود چوب انار برای دور کردن حشرات از خانه مفید است.

5 . سید میوهها، انار است.

6 . انار بایستی بصورت کامل مصرف شود.مصرف قسمتی از میوهها نیز خاصیت آن میوه را دارد ولی برای انار، توصیه شده است که تمام میوه را یک نفر بخورد و شریکی نگیرد و نیز پرده های نازک آن خورده شد.

خواص:

. 1قلب را نورانی و زنده میکند.

. 2رفع وسوسه سینه تا چهل روز.

. 3شخص گرسنه را سیر میکند.

. 4شخص سیر را گرسنه میکند، یعنی؛ غذا را هضم میکند و آن را بجایی میرساند که بدن استفاده کند.

. 5دهان را خوشبو و تمیز میکند.

. 6بوی بد دهان را برطرف میکند.

. 7نفس را خوشبو میکند.

. 8معده را دباغی میکند.

. 9سنگینی معده را برطرف میکند. (انار شیرین با پیه آن، این خاصیت را دارد.

. 10آب مرد را زیاد میکند.

). 11فرزند را زیبارو میکند. (از روایت برداشت میشود اگر به هر وسیلهای آب مرد زیاد شود بچه زیبارو میشود

. 12زبان بچه را باز میکند و زودتر صحبت میکند.

. 13رشد فرزند را سرعت میبخشد.

) . 14ذهن را تقویت میکند. (انار شیرین با پیه آن، این خاصیت را دارد.

. 15بیماری را از بین میبرد.

. 16دود چوب انار برای دور کردن حشرات از خانه مفید است.

نکته:

اکثر خواصی که برای انار ذکر شده است، برای خوردن دانه و پیه نازک انار با یکدیگر ذکر شدهاند البته پیه انار به تنهایی، جرم و بوی بد دهان را از بین میبرد.

انجیر

نکتهها

. 1 توصیه به عدم مداومت خوردن انجیر است، چرا که استفاده مداوم از انجر باعث ابتلاء به شپش میشود.

. 2 خوردن انجیر در روز بهتر از شب است.

. 3 انجیر تازه و خشک تفاوتی ندارد و هر دو یک خاصیت دارند.

خواص

) . 1رفع بوی بد دهان (خوشبویی دهان

. 2 تقویت استخوان مفید برای درمان پوکی استخوان

) . 3افزایش رویش مو(فایده خاص انجیر

) . 4درمان بواسیر و التهاب روده(چسبندگی روده-قولنج

. 5مفید برای درمان گرفتگی رگ و گرفتگی بینی و مفید برای باز شدن مجاری بسته.

. 6درمان نقرس

. 7مفید برای سرماخوردگی و سردی بدن

. 8تقویت کننده جنسی

. 9باعث رقت قلب میشود(درمان قساوت قلب

) . 10مفید برای التهاب مفاصل،روماتیسم و مسکن درد مفاصل (اگر انجیر با شنبلیله جوشانده شود.

توضیحات:

- روایت از حضرت علی علیه السلام: « انجیر بخورید زیرا برای قلنج مفید است. (قولنج یعنی التهاب و ورم روده بزرگ که مانع از عبور مدفوع میشود)» و »در روایتی: برای التهاب قلنج مفید است. «

- روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله: « خوردن انجیر ایمنی از قلنج است

- روایتی از ابوذر» :طبقی به پیامبر هدیه دادند و در آن انجیر بود پیامبر به اصحاب فرمودند :بخورید که اگر بگویم میوهای از بهشت نازل شده است همین انجیر است، چون این میوهای است که بدون هسته است و برای بواسیر و نقرس، مفید است

» -روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله: «انجیر بخورید چه خشک باشد چه تر، زیرا آن توان همبستر شدن را زیاد میکند و بواسیر را قطع میکند و برای بیماری نقرس و سردی مفید است.

- روایت » :کسی که میخواهد قلبش رقیق باشد انجیر زیاد بخورد. «

- امام علی علیه السلام میفرمایند» :خوردن انجیر راه بستهشده را باز و نرم میکند و برای التهاب کولون مفید است، پس در روز انجیر زیاد بخورید ولی در شب زیادهروی نکنید«.

در روایت تعبیر»تلین السدد«آمده، معلوم میشود که بسته شدن در اثر سفت شدن و ورم و مانند اینها است. با توجه به قراینی که در روایت آمده این درمان بیشتر مربوط به مجاری گوارشی است البته شاید بتوان عمومیت هم برداشت کرد.

نکته : چون مصرف انجیر ایجاد حساسیت میکند و شاید سبب ایجاد ورم در بعضی اعضا بدن شود، ) نباید در شب زیاد مصرف شود(حداکثر سه تا شش عددولی مصرف زیاد در روز مانعی ندارد.

)- انجیر برای کل بواسیر (ماده و نر، مفید است، بخصوص بواسیر نر یا ساچمهای که دانههایی در انتهای روده هستند و مانع خروج مدفوع میشوند، کسی که مبتلا باشد باید منتظر شود تا این دانهها بیرون بیاید تا بتواند عمل تخلیه را انجام دهد، خوردن انجیر این دانهها را نرم و خروج مدفوع را آسان میکند.

انگور

نکات:

1 - از بهترین میوه ها ( انگور و خربزه ) است.

- 2 خوردن انگور با نان توصیه شده است و پیامبر و امام علی علیهما السلام اینگونه مصرف میکردند.

- 3 درخت خرما، انار و انگور از زیادی باقیمانده گل آدم است.

4 - منظور همهی انواع انگورهاست و سیاهو سفید ندارد.

- 5 )انگور کوفه انگور رازقی یک انگور خاصی است( که امام صادق میفرمایند»:ای اهل کوفه شما از نظر طعام برتری داده شدید )با ماهی کفور آب شیرین که از رودخانه فرات صید میشود و انگورتان و رطبتان.«(

خواص انگور: ناراحتی، دلخوری و هم و غم شدید را درمان میکند.

 

 

به

نکات

1 - میوه پیامبران الهی است.

2 - به را باید ناشتا خورد . قبل از صبحانه و با شکم خالی.

3 - بهترین بِه، آن است که شیرین، خوشبو و خوش عطر باشد.

4 - بهتر است بِه با هسته آن خورده شود، وازجمله میوههاییست که سفارش شده است با هسته خورده شود ، زیرا هسته به خود تقویت کنندهست.

5 - توصیه به هدیه دادن به شده است، زیرا مهر و محبت را بین خویشاوندان زیاد میکند.

خواص

- 1 تقویت کننده قلب است.

- 2 زنده کننده قلب است؛ حتی، قلبی که آنقدر ضعیف شده است که گویی مرده است را زنده میکند

- 3 باعث تیزهوشی ، افزایش قدرت فهم و زود فهمیدن و درمان بیماران دچار کم عقلی است.

5 - جلا دهنده و سیقل دهنده قلب است؛ یعنی؛ مواد زائدی که در قلب رسوخ کرده را خارج میکند و آن را نورانی میکند.

6 - تزکیه دهنده قلب است؛ و تزکیه به معنای پاکیزه کردن و در روایتی به معنای تیز کردن است.

7 - سنگینی سینه را برطرف میکند.

8 - برطرف کننده هم و غم است.

9 - افزایش دهنده و صاف کننده ذهن است) بایستی سه روز بصورت ناشتا مصرف شود،( و صاف کردن ذهن یعنی آن را از حالت تشویش و اضطراب خارج میکند.

10 - حکمت را افزایش میدهد؛ و حکمت یعنی ریشه یابی امور و دلیل اتفاقات.

11 - باعث شجاعت میشود)ترسو را شجاع میکند، (و کسانی که دلهره و ترس دارند و کودکانی که ترسو هستند به مصرف کنند.

12 - باعث سخاوتمند شدن فرد خسیس میشود.

13 - باعث حلیم شدن فرد میشود)بایستی سه روز بصورت ناشتا استفاده شود. (

14 - باعث مروت فرد میشود؛ و مروت حالتی است در انسان که باعث میشود به داد مردم برسد و باعث میشود انسان کار ناشایست انجام ندهد و انسان وزین و سنگین شود. (

15 - فرد را از مکر ابلیس محافظت میکند)مقاومت انسان را در مقابل میکروب زیاد میکند، (مکر ابلیس در روایات این است که انسان را بیمار میکند و خود عامل بیماری است.

16 - باعث تقویت معده میشود.

17 )- صورت فرزند را زیبا میکند، مرد و زنی که میخواهند بچه دار شوند و دوست دارند بچه آنها زیبا رو شود( به) بخورند و زیاد هم بخورند(و بعد از حاملگی، زن به بخورد.

) -19آب مرد را زیاد (تقویت جنسی)و پاک و طاهر میکند(

) -20باعث تقویت فرد میشود قوی شدن فرد و درمان ضعف بدن (

21 - باعث افزایش و جلای بینایی میشود)تقویت قوه بینایی(

نکته :فواید مطرح شده برای یکبار خوردن) به( نیست بلکه مداومت بر خوردن آن فایده دارد و حداقل سه روز پشت سر هم بایستی بصورت غذا و مداوم بخورد؛ در ضمن هر فایدهای با فایده دیگر فرق میکند.

روایات

-خداوند تبارک و تعالی هیچ پیامبری و وصی پیامبری را مبعوث نکرد مگر همراه او به فرستاد)به( بخورد.

- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به بسیار دوست داشتند و میخوردند و به عنوان هدیه برای او)به( میآوردند و او نیز به دیگران به هدیه میدادند و به اصحاب توصیه میکردن که به بخورند.

- روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله» :رایحه و بوی انبیاء، بوی)به( است، عطر حورالعین عطر و رایحه یاس است، و رایحه ملائکه رایحه و عطر گل سرخ است، و رایحه و عطر دخترم حضرت فاطمه سلام الله علیها رایحه یاس، گل سرخ، و به است

- روایت»:برای درمان ضعف و تقویت بدن، ) به(را با هسته بخورید

- روایت»:هدیه دادن (به)مودت را تثبیت میکند

- روایت)»:به (را به عنوان غذا ) بصورت مداوم مصرف کنید.«(

- روایت»:پیامبر صلی الله علیه و آله به جعفر)برادر( حضرت امیرفرمودند):به( بخور که قلب را تقویت میکند

- روایت از حضرت امیر علیه السلام » :خوردن به تقویت کننده قلب ضعیف است

- روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله)» :به( قلب را جم قوی، راحت، و آرامش، میبخشد

- روایت» :به تقویت کنندهی قلب است و قلب را زنده میکند

- روایت» :خوردن) به (تقویت کننده قلب، و تیزهوشی قلب است. «

- روایت از امام صادق علیه السلام) » :به( هم را، برطرف میکند همانگونه که دست عرق پیشانی را

-روایت از امام صادق علیه السلام) » :به(بخورید که ذهن را تقویت میکند و سنگینی سینه را برطرف میکند

-روایت از امام رضا علیه السلام)» :به (بخورید که عقل و مغز را تقویت میکند«

- روایت معتبر » :هر کس) به (بخورد خداوند به مدت چهل روز حکمت را بر زبان او جاری میکند

-روایت متواتر)» :به(، انسان را شجاع میکند و ترس او را می ریزد

-نکته :تعابیر متفاوت است گاهی گفته میشود قلب را تقویت میکند در نتیجه ترس را از بین میبرد، و جای دیگر میگوید :تیز هوش میکند و در نتیجه ترس را از بین میبرد.

-روایت : از امام صادق علیه السلام پرسیده میشود اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند در)به(، منفعتی هست که در میوههای)حتی در داروها و غذاهادیگر نیست (آن منفعت چیست؟ میفرمایند :آن این است که آدم ترسو را شجاع میکند و این چیزی نیست که هر کس به آن برسد و این از علم پیامبران است.

- روایت پیامبر صلی الله علیه و آله به زبیر میفرمایند) » :به(، بخور زیرا در آن سه فایده است: یک قلب را قوی میکند، آدم خسیس را سخاوتمند میکند، و آدم ترسو را شجاع میکند. «

- روایت» :کسی که)به(، بخورد به مدت سه روز آن هم ناشتا درونش پر از حلم و علم میشود و از مکر ابلیس در امان میماند

- روایت)»:به (بخورید همانا آن عقل و مروت را زیاد میکند«.

- روایت از حضرت امیر علیه السلام)»:به (معده را بزرگ میکند و اشتها را زیاد میکند. «

- روایت »:برای پیامبر صلی الله علیه و آله) به(، به عنوان هدیه آوردند پیامبر صلی الله علیه و آله به جعفربن ابی طالب)به ( داد و فرمودند:بخور که فرزند را زیبا میکند

- روایت از امام صادق علیه السلام»: کسی که در ناشتا) به(میخورد آب او طیب و طاهر میشود و صورت او را هم زیبا میکند

- روایت»:امام صادق یک بچه زیبا دید! فرمود: بی شک اینچنین است که پدر این بچه زیبا)به (خورده است «

- روایت» : به زنهای باردارتان )به( دهید که به فرزندانتان را زیبا میکند

- نکته : اگر زشتی هست، دلیلش بی توجهی پدران و مادران است که)به (نخوردهاند و اگر فرزند زشت باشد میتواند به پدر و مادر اعتراض کند.

- روایت از حضرت امیر علیه السلام »:خوردن ) به (نیروی مرد را زیاد میکند ضعف او را برطرف میکند«.چون امام گفتند نیروی مرد را زیاد میکند، پس نیروی جنسی مرد را تقویت میکند.

-روایت» :طلحه بن زید میگوید : از امام صادق علیه السلام در مورد حجامت کردن در روز شنبه پرسیدم، امام فرمود: بدن انسان را ضعیف میکند و نیروی او را به تحلیل میبرد.طلحه میگوید:من هم میخواهم حجامت کنم که ضعفم برطرف شود!و نیرویم تقویت شود .امام فرمودند)به (شیرین را با دانهاش بخور که نیرو را زیاد میکند و معده را طیب و طاهر و تقویت میکند».

- روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله) » :به( بخورید و به یکدیگر هدیه دهید زیرا به بینائی را جلا میدهد و سبب میشود دوستی و محبت بین مردم تقویت شود

- روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله »:خوردن)به(تاریکی بینائی را برطرف میکند«.

 

 

خرما

- خرما، غذای مورد علاقهی بسیار زیاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بوده و به آن توصیه کردهاند.

نکات

- 1بهترین میوه.

- 2به این نیت خورده شود که غذای محبوب پیامبر اعظم صل الله علیه و آله و اهلبیت علیهم السلام بوده است، و با این نیت هیچ ضرری به بدن نمیرساند.

- 3مؤمن بایستی خرما را دوست داشته باشد.

- 4بهتر است همیشه در خانه خرما موجود باشد.

- 5افطار با خرما سنت نبوی است.

- 6جایگزین شیرینیجات و شکلات که با چربی و روغن و شکر مضر ساخته میشود.

- 7اگر بین غذا، خرما وجود داشت با خرما غذا شروع شود.

- 8بهترین ماده غذایی برای بعد از وضع حمل است.

-9توصیه به خوردن 3، 5 یا7 عدد خرما) یا عسل( بعد از خوردن ماهی؛ که سبب پیشگیری از تحریک ژن مضر میشود.

-10بهترین خرما، خرمای برنی و سپس عجوه و صرفان )نوعی عجوه (است.

خواص

- 1شفای هر درد.

- 2سیری کاذب میآورد و برای کم کردن اشتها مناسب است.

- 3درمان رطوبت بدن و خارج کننده مایعات مغزی، با خوردن،3، 5 یا7 عدد خرما بصورت ناشتا، و بعد از آن آب نوشیده نشود.

- 4درمان خشکی بدن، با خوردن 3، 5 یا7 عدد خرما و بعد از خوردن خرما، یک استکان آب نوشیده شود.

- 5موقع خواب خوردن 7 عدد خرما؛ برای درمان انگل شکم.

- 6خوردن 3،5 یا 7 عدد خرما و بعد از هر عدد نوشیدن مقداری آب؛ برای رفع و پیشگیری از عطش.

- 7استفاده از شیرهی آن برای رفع کمخونی.

- 8جوشانده 30عدد هسته خرما؛ درمان سنگ صفرا.

- 9 خوردن خرما بهمراه دنبه؛ درمان آسیب به تاندوم، رباط و مینیسک پا.

- 10بطلان سحر و جادو.

توضیحات مبحث خرما

- روایت از پیامبر»: من مؤمنی که خرما خور باشد، دوست دارم، و شخصی که خرما دوست است را دوست دارم

- کلینی از سلیمان نقل کرد بر امام رضا علیه السلام وارد شدم که در مقابلشان خرمای برنی بود و امام از آن با اشتها میخورد. امام فرمودند »: بیا و بخور و من رفتم و خوردم و عرض کردم، میبینم این خرما را با اشتهای زیاد میخورید، امام فرمودند:من خرما را دوست دارم چون پیامبر خرما را دوست داشتند و امیر المؤمنین نیز اینچنین بودند و امام حسن نیز و پدرم نیز و من نیز و شیعیان ما هم خرما را دوست دارند چون شیعیان از طینت ما خلق شدهاند ولی دشمنان ما خمر را دوست دارند چون از آتش خلق شدهاند. «

- روایت »: با کسانی که مشروب میخورند مخالفت کنید و خرما بخورید چرا که در آن درمانی است از بیماریها

- پیامبر»: خانهای که در آن خرما نیست مثل آن است که غذا در آن نیست «

- خرما سیری کاذب میآورد و نفع است چرا که سبب میشود انسان زیاد غذا نخورد و انسان از غذا سیر نمیشود ولی اگر خرما بخورد احساس سیری میکند.

- غذای پیامبر، جو بوده است اگر بدستش میآمد و حلوا و شیرینی پیامبر، خرما بود و آتش پیامبر، با برگ درخت خرما بود.

- اگر برای شما انواع غذا آوردند و در میان آنها خرما بود، با خرما شروع شود چون روایت میفرمایند:تقدیم نکردند پیامبر طعامی را که در آن خرما بود، و با خرما شروع میکردند.

- یک نفر به امام کاظم نامه نوشت و از رطوبت گله داشت که امام فرمودند »:خرمای)برنی(بخور و بعد آب نخور، و از خشکی هم شکایت کردند که امام فرمودند: خرمای)برنی( ناشتا بخور و بعد از آن آب بخور«،)خورد و چاق شد و رطوبت بر او غالب شد (. والبته این خصوصیت، مخصوص خرمای برنی نیست.

سنجد

خواص

- 1گوشت آن برای گوشت بدن مفید است و گوشت میرویاند)جهت درمان لاغری(.

- 2هسته آن برای استخوان مفید است و استخوان میرویاند)جهت درمان بیماریهای استخوان مانند پوکی استخوان، شکستگی و خورد شدن استخوان و... از پودر یا سویق هسته سنجد استفاده میشود(

- 3پوست آن برای پوست بدن مفید است و پوست میرویاند)برای درمان کنده شدن پوست در اثر جراحت یا سوختگی. (

- 4کلیهها را گرم میکند)اگر کلیه در معرض سرما و التهاب و ... باشد مفید است .(

- 5معده را ضد عفونی و دباغی میکند)تقویت معده جهت هضم بهتر غذا (

- 6ار بواسیر پیشگیری میکند)برای درمان نیز مفید است(

- 7باعث تسلسل بول و ادرار میشود و درمان پروستات است.

- 8ساق پا را تقویت میکند.

- 9ریشه کن کننده) ژن(جذام است)درمان بیماریهای ژنتیکی. (

- 10موثر در درمان تب و لرز.

- 11رفع کمبود کلسیم دوران بارداری.

- 12موثر در مشکلات پا و مفاصل از قبیل ورم، تومور و ...

- 13مفید برای زیبایی پوست صورت میشود)بایستی پودر پوست سنجد بهمراه روغن زیتون بصورت ماسک و پماد روی صورت قرار داده شود.(

نکته1: سویق پودر کامل سنجد برای کل موارد فوق مفید است.

نکته2: هسته سنجد جزء داروی ترکیبی استخوان ساز میباشد که در درمان تمام بیماریهای استخوان و مفاصل کاریرد دارد.

توضیحات

- امام صادق ع میفرمایند»:سنجد گوشت آن گوشت را میرویاند و پوست آن پوست را میرویاند و هسته آن استخوان را میرویاند و همچنین کلیهها را گرم میکند، معده را دباغی میکند، پیشگیری از ابتلا به بواسیر میکند، پروستات را درمان میکند، پاها را تقویت میکند و ژن عامل جذام را سرکوب میکند

- امام سجاد علیه السلام از امام حسین علیه السلام نقل میکنند»: پیامبر صلی الله علیه و آله بر حضرت امیر علیه السلام وارد شدند در حالیکه حضرت امیر تب داشتند و حضرت به آن حضرت امر کردند که سنجد بخورند»
 

مرکبات

 بالنگ و از خانواده مرکبات: پرتغال، لیمو، نارنج و نارنگی.

- روایات اشاره به اترج دارند که بالنگ هست، شبیه لیمو و ترش است، پوستش مصرف میشود و خودش هم خورده میشود و خواص آن همه مرکبات میباشد.

نکات

. 1 خوردن مرکبات بعد از غذا توصیه شده و مفید است.

. 2 خوردن مرکبات قبل از غذا نهی شده و اذیت کننده است.

. 3خوردن مرکبات در شب نهی شده است و سبب چپ شدن چشم (لوچی موقت) میشود.

. 4 مربای بالنگ توصیه شده است؛ دقت شود که مربای بالنگ اکنون با پوست آن و مقداری بالنگ درست میشود که خوب نیست.

. 5 مرکبات و بالنگ سنگین هستند و در صورت مصرف زیاد ،شخص سنگین میشود که مصلح آن جهت هضم، نان خشک است.و نان خشک توصیه شده در روایات، نانی است که در تنور خشک شده باشد (نان دو آتشه.)

. 6انار و مرکبات از باقی میوهها برتر هستند؛ انار برترین میوه است و بالنگ (مرکبات نیز هم ردیف آن هست).

. 7 سبب شادی قلب و ازدیاد مغز میشود.

توضیحات

- روایت معتبر از امام صادق علیه السلام »:مرکبات را بعد از غذا بخورید زیرا آل پیامبر صلی الله علیه و آله این کار را انجام میدهند.و در میان مردم آن زمان معروف بوده که قبل از غذا مرکبات مفید است که اهل بیت علیه السلام آن را رد میکردند«

- روایت از امام صادق علیه السلام» :امام از شخصی پرسید طبیبان شما راجع به خوردن مرکبات چه سفارشی دارند گفت میگویند: قبل از طعام بخورید.امام فرمودند: ولی من امر میکنم بعد از غذا بخورید

امام صادق علیه السلام میفرمایند» :اگر قبل از غذا در خوردن مرکبات خیری است پس از خوردن غذا خیرش مضاعف است و فایده آن برتر است.

نکته:

- روایت» :خوردن مرکبات در شب چشم را چپ میکند (زشت میکند) سبب لوچی جزعی چشم میشود که موقت است. «

- روایت» :مربای بالنگ بخورید، زیرا آن در درون عطری دارد که مانند عطر مشک است«.

- روایت از امام صادق علیه السلام :امام فرمودند» :بالنگ سنگین است کسی که بالنگ بخورد و زیاده روی کند و سنگین شود درمان او نان خشک است که نان خشک آن را هضم میکند«

- روایت» :ابو بصیر به امام صادق علیه السلام عرض کرد من مرکبات با عسل خوردم و من سنگینی آن را احساس میکنم چون زیاده روی کردم.امام غلام را صدا زد و گفت برو پیش فلان خانم و بگو مقداری نان خشک را که در تنور خشک میکنی را برای ما بفرست برای امام آوردند و امام فرمودند:بخور زیرا نان خشک هضم کنند مرکبات است و من هم نان خشک را خوردم و سپس از جا بلند شدم گویی چیزی نخورده بودم... نانی که در تنور خشک میشود همان نان دو آتشه است«.

- روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله»:میوه را در اول فصل آن بخورید و بعضی از آنها بر بعضی دیگر برتری دارند که بهترین آنها انار و مرکبات) اترج( است «اینکه پیامبر مرکبات را در کنار انار)که ما میدانیم بهترین میوه است (قرار میدهد، یعنی اهمیت مرکبات را نشان میدهد.پس مرکبات جایگاه بالایی دارند.

- در طب النبی آمده است: از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمودند»: بالنگ یا مرکبات بخورید زیرا آن قلب را مسرور میکند و مغز را زیاد میکند«

- روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله هست که ایشان دوست داشتند به بالنگ سبز و سیب قرمز نگاه کنند.

مصرفمیوهجات

- در بین میوهها تقابلی وجود دارد، و برخی از انواع آنها، از برخی دیگر بهتر هستند. و بهترین میوهها سیب، انار، به، انگور و رطب است.

توصیه‌ها

-1 قبل از خوردن بسم الله بگوید.

- 2 میوه در اول فصل خوب است و درمان و بدن را سالم میکند، اندوه و حزن و هم و غم را رفع میکند و در آخر فصل آن مضر است و بایستی دور ریخته شود؛ زیرا بیماری بدنهاست.

- 3 میوه نباید کال باشد، چرا که باعث فراموشی میشود. (اگر رسیده باشد شفا است)

-4 میوهها بایستی با پوست خورده شوند و بیشترین فایده در خوردن با پوست است مگر میوهای که پوست آن قابل خوردن نیست.

-5 میوه بایستی قبل از مصرف به خوبی شسته شود.

توضیحات

علت تلخی میوهها

- روایت : خداوند متعال ولایت ما را بر اهل آسمان و زمین عرضه کرد.آن چیزی که ولایت ما را پذیرفت شیرین است، و طیب، و طاهر، و آن چیزی که ولایت ما را نپذیرفته خبیث است، و تلخ، و بدبو.

- روایت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله »:کسی که میوه را با نام خدا شروع کند به او ضرری وارد نمیشود «

- روایت»: امام دوست نداشتند و کراهت داشتند پوست از میوه کنده شود، و در بین مردم ضرب المثل است که اگر پوست و سبوس برداشته شود قبرها کنده میشودیعنی سبب مرگ میشود(

- روایت از امام کاظم علیه السلام»: روی هر میوه سم و زهری است، اگر برای شما میوه آوردند، با آب آن را بشویید