غلات و حبوبات

 

برنج

برنج جزء غذاهای برتر است، و سید غذاهای دنیا و آخرت، در درجه اول گوشت و در درجه دوم برنج هست. این نعمت الهی، نافع و بدون ضرر است و بیماری ندارد، و حتی، دارای ارزش غذایی بالایی هم، هست.

خواص

1 - گرسنه را سیر میکند.

2 - غذای فرد سیر را هضم میکند.

3 - گوشت را میرویاند.

4 - استخوان را تقویت میکند.

5 - درمان بیماریهاست.

6 - درمان و پیشگیری از بواسیر.

7 - درمان اسهال؛ با آب برنج و نمک کم و برنج دم پخت

8 - بهمراه قلوهپی، درمان اسهال شدید ، وبا و دیزانتری

9 - درمان بیماریهای شکم و... و مصرف دارویی برنج بمیزان دو الی سه قاشق برای هیچ بیماری مضر نیست.

طریقه مصرف دارویی

1 - برنج را شسته و سپس خشک کرده و تفت داده و آسیاب کنند. مقداری بصورت خشک یا با روغن زیتون مصرف کرده و مقداری با آب بپذند.این روش برای درمان بیماریهای شدید نیز کاربرد دارد.

2 - آب برنج کم نمک

3 - برنج دم پخت

4 - مصرف برنج بهمراه سماق)برای بیماریهای شکم و اسهال (و خود سماق نیز برای دردهای شکم و اسهال مفید است.

5 - مصرف برنج بهمراه قلوهپی؛ بدین صورت که: چند سنگ روی آتش زیر دیگ قرار داده تا داغ شود، برنج را درون دیگ بمقدار زیاد پخته تا شبیه سوپ شود، قلوهپی تازه را بهمراه قلوه سنگهای داغ شده درون قابلمه دیگری گذاشته و درب آن را بسته، بصورتی که بخار قلوهپی خارج نشود، سپس به قدری تکان داده که مقداری از قلوهپی آب شود، حال قلوهپی را با برنج مخلوط کرده و مصرف شود.قابل توجه اینکه:این روش برای بیماریهای سخت و اسهال شدید ، وبا، کولئه و دیزانتری مفید است.

توضیحات

- پیامبر و ائمه علیهم السلام برنج را دوست داشتند و تشویق به خوردن آن میکردند و میفرمایند» :کسی که میتواند برنج بخورد از او عدول نکند«

-پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید» :اولین دانهای که برای خداوند به یگانگی اقرار کرده همان برنج هست، اولین دانهای که برای من به پیامبری اقرار کرده و برای برادرم حضرت امیر به امامت و وصیت شهادت داده و اقرار کرده، و برای امت من برای یگانه پرستی به درست شهادت داده، اولین دانه برنج است

-روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله» :هر چیزی که در زمین میروید و از زمین خارج میشود هم بیماری و ضرر دارد و هم نفع و شفا، هم بیماری دارد و هم درمان، غیر از برنج، او درمانی است که هیچ بیماری ندارد و هیچ آسیبی به انسان نمیزند

- روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله» :اگر برنج مرد میبود، مرد بردبار و با حلم میبود

- روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله» :از برنج یک جوع طعام، گرسنه را سیر میکند و انسان سیر را غذایش را هضم میکند

- روایت :پیامبر صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام به اهل عراق و جایی که برنج نداشتند غبطه میخوردند. چون: برنج در جزیره العرب کم بود و قیمت بالایی داشت، فواید و ارزش غذایی زیاد دارد، لذا بخاطر همین ارزش غذایی زیادش بود که آن را نهان میکردند.

- امام صادق علیه السلام به یونس ابن یعقوب میفرماید»:چیزی از طرف شما به طرف من نمیآید محبوبتر از برنج و بنفشه«.

- روایت از امام صادق علیه السلام»:مبتلا به بیماری اسهال شدید، عدم کنترل مدفوع، شدم! آنقدر اسهال شدید بود که گوشت بدنم آب شد، بدنم سفت شده، ضعیف شدم، به ضعف شدید مبتلا شدم، به من الهام شد که برنج را بگیرم و ان را بشورم سپس تفت بدهم و آسیاب کنم، بعد قسمتی از او را سوپ درست کنم، گوشت من بر این اساس رویید و استخوانم قوی شد«

- در روایت میفرماید»:غبطه میخوریم به اهل عراق چون اینها برنج و خرمای خشک میخورند، که اینها رودهها را توسعه میدهند و بواسیر را قطع میکنند. «

نکته: شاید از این استفاده میشه که حالت بواسیر، تنگی مجراست و بعید هم نیست این تنگی باعث زخم بشود و با گسترش زخم تبدیل به بواسیر بشود.

- امروزه میگویند: رنج یا عسل برای افراد دیابتی مضر است، ولی مصرف اینها مضر نیست بلکه زیاده روی در آنها مضر است وضمنا مصرف دارویی بمیزان دو الی سه قاشق مضر نیست بلکه درمان است. و برای عسل نیز اگر طبیعی باشد همین مورد صادق است که خداوند فرموده است» :درمان است، «پس برای هیچ بیماری، اگر به اندازه مصرف شود، که در مبحث عسل اشاره کردیم، مضر نیست.

- برنج با سماق درمان اسهال

امام مبتلا به شکم درد (در روایت دیگری اسهال شدید ذکر شده است) بود، امر فرمود که برای او برنج بپزند، در آن سماق هم قرار بدهند که پس از مصرف خوب شدند.و خود سماق نیز درمان شکم درد و اسهال است.

-برنج با پی گاو درمان اسهال

طریقه درست کردن در متن آمده است که برای درمان اسهال شدید که درمان دیگری سازگار نیست و مدت طولانی بوده و فرد پژمرده شده است؛ این روش برای درمان بیماریهای سخت و اسهال شدید مثل: وبا، کولئه و دیزانتری (دیسانتری) هم استفاده میشود.
 

عدس

فواید

. 1از حبوبات مقدس است، و با مسأله ایمان و معرفت و مناجات در ارتباط است.

. 2نازک کردن قلب)درمان قساوت قلب(

. 3درمان ضعف قلب

. 4درمان خشکی چشم و کم اشکی

. 5گرسنه را سیر میکند

. 6درمان عطش و تشنگی مفرط، شکم درد، غلبه بلغم، دم و صفرا)سویق عدس(

توضیحات

- روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله» :پیامبر عدس را دعا کردند، اینکه عدس مبارک باشد و برکت داشته باشد «

- پیامبر صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید»:یا علی! عدس بخورید زیرا او مبارک و مقدس است، و قلب را نازک، و اشک را زیاد میکند، و هفتاد پیامبر برای با برکتدار بودن عدس، دعا کردند«

- روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله»:مردی از قساوت قلب به پیامبر، شکایت کرد، پیامبر فرمودند: عدس بخور، زیرا عدس قلب را نازک میکند و خروج اشک را سرعت میبخشد «

- روایت است که»: یکی از پیامبران بنی اسرائیل شکایت به درگاه خداوند، از قساوت قلب و کمی اشک، خداوند به او وحی کرد: عدس بخود و او هم عدس خورد، قلبش نازک شد و اشکش هم زیاد شد «

آنچه که از روایات فهمیده میشود، این است که قساوت قلب یک نوع بیماری است، یعنی همان بیماری عضو قلب، و دلیلش این است که درمانش عدس است که یک امر مادیست، زیرا این قلب مادی یک مادهای در او تأثیر میکند و اثر میگذارد و قلب غیر مادی، ماده شاید در او اثر نمیکند.
 

لوبیا

- لوبیا بادی که نهفته و ظهور و اثری ندارد را برمیانگیزد و خارج میکند، و برخلاف نظر مردم که میگویند لوبیا بادزا هست.

 

نخود

فواید و نکتهها

.1 از حبوبات توصیه شده است، و اهلبیت بصورت مداوم از آن استفاده میکردند.

.2 قبل و بعد از غذا مصرف میشود.

.3 مفید برای درمان کمر درد.

.4 مفید برای درمان درد سینه.

.5 تقویت عمومی

توضیحات

- روایت »:امام کاظم علیه السلام نخود پخته را قبل از غذا و بعد از غذا میخوردند».

- روایت از امام رضا علیه السلام »:نخود برای کمر درد خوب است، و میفرمود: قبل و بعد از غذا نخود بیاورند و میخوردند».

- روایت دیگر »:نخود برای درد سینه هم مفید است».