لبنیات و مشتقات آن

 

شیر

نکات:

- 1بهترین غذا، و غذای پیامبران بوده است.

- 2شیر طبیعی گاو بهترین شیر است؛ و شیر گاوی که قرمز باشد از گاو سیاه بهتر است.

- 3شیر گوسفند نیز مفید است؛ و شیر گوسفندی که سیاه باشد از گوسفند قرمز بهتر است.و هر چند از شیر گوسفند نهی نشده است و ضرری هم ندارد، ولی شیر گاو از شیر گوسفند بهتر است.

- 4شیر تنها غذایی است که هیچ ضرری ندارد و احتیاج به مصلح هم ندارد.(مگر کسانی که بیماری خاصی داشته باشند و برای کودکان زیر سه سال با تجویز طبیب)

- 5فرآوردههای شیر هم مانند شیر خواص زیاد دارند، ولی ماست نیاز به مصلح دارد که زنیان است.

- 6شیر، سریع آلوده میشود.

- 7پس از خوردن شیر حتماً دهان و گلو شسته شود، و آب در دهان چرخانده شود.

خواص

- 1استخوان ساز

- 2چاق کننده رویاننده گوشت بدن

- 3تقویت کننده بدن) افزایش قلوهپی(

- 4زیاد کننده آب کمر

- 5از تجویزهای غذایی برای درمان نازایی آقایان: شیر و عسل هر شب مصرف کنند.

- 6غذای کامل

- 7اشتها آور

- 8تقویت کننده معده)دباغی معده(

توضیحات

-در عربی لبن، هم به شیر گفته میشود و هم به ماست، و لبن الحلیب بمعنی شیر است که بهترین لبنیات است.

-امام صادق علیه السلام فرمودند »: یک روز با گوشت و یک روز با شیر و یک روز با چیز دیگر غذا بخورید

-در روایت آمده»: نزد امام صادق علیه السلام بودم، مردی به امام عرض میکند من ضعف دارم، امام فرمودند: شیر بخور، زیرا شیر، گوشت میرویاند و استخوان را تقویت میکند «

-در روایت داریم که »:پیامبر صلی الله علیه و آله هر غذایی که برایشان میآوردند، میخوردند و پس از حمد و سپاس خدا میفرمودند:که خدایا در این غذا به ما برکت بده و غذای بهتری به ما بده، اما وقتی شیر میخوردند از خدا برکت میخواستند و دعا میکردند خدا به ما بیشتر بده «

-وقتی گاو از کل گیاهان تغذیه میکند ضرر آن به گوشت آن میرود و منافع آن به شیر آن میرود بشرطیکه بجای کاه و نان خشک، واقعاً به چراگاه برود.

-در روایت آمده »:مردی به امام صادق علیه السلام گفت:من شیر خوردم و به من ضرر زد. امام فرمودند:نه قسم به خدا هیچ ضرری ندارد ولی شما این شیر را با چیزی دیگر خوردید. آن چیز دیگر به شما ضرر زده است، گمان کردی که این ضرر از شیر است«.

- در روایت دیگری میفرمایند»:برای امتم نمیترسم بجز شیر، زیرا شیطان (میکروب)مابین پستان گاو یا گوسفند و بین شیر، قرار دارد. «

-شیر چیزی است که در گلو نمیپرد و در مجاری تنفسی نمیرود.هر غذایی که انسان بخورد ممکن است وارد مجاری تنفسی او بشود. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند »:شیر وارد مجاری تنفسی کسی نمیشود(که انسان را خفه کند و یا برای او مشکل درست کند «

- خداوند در قرآن میفرماید»: لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبين. سائغاً؛ یعنی به راحتی و بدون هیچ مشکل، قورت داده میشود‏«

- در رابطه با نهی شیر گوسفند چیزی ثابت نشده است. منظور روایات این است که شیر گاو بهتر است نه اینکه شیر گوسفند ضرر داشته باشد.

ماست

- ماست در روایات تأیید شده است.

- مصرف ماست به تنهایی مضر است و یکی از ضررهای آن، آسیب رساندن به کلیههاست، و لذا؛ همراه ماست باید زنیان استفاده شود.

ماست را میتوان همراه برخی غذاها مصرف کرد

پنیر

فواید

1- هضم کننده غذا

-2از کننده اشتها برای غذای بعدی

-3خوشبو کننده دهان و بدن

-4استخوان ساز، و قویتر از شیر در استخوان سازی است.

) -5درمان تخمه (رودل

-6چکاندن محلول آب پنیر مخلوط با شیر زن، در گوش، موثر در درمان بیماریهای گوش

-7موثر در خوشرویی فرزند، و لذا بمقدار زیاد در زمان بارداری مصرف شود،البته به همراه خربزه .

-8بهمراه خربزه، پیشگیری و درمان زردی کودک.

نکات

-1خوردن در روز اول ماه قمری مفید است.

-2 خوردن در صبح مضر است حتی با گردو.

-3خوردن در شب در صورت استفاده با گردو مفید بوده و باعث افزایش آب کمر میشود.

-4 پنیر خوب، پنیری است که سوراخ سوراخ شده باشد مانند (پنیر لیقوان) و پنیرهای کارخانهای نوعی ماست هست نه پنیر.

-5پنیر از شیر در استخوان سازی قویتر است، ولی برای مغز مضر میباشد؛ پنیر برعکس گردو است فلذا توصیه به همزمانی مصرف شده گردو و پنیر شده است.

-6از خوردن در بیماریهای منشأ کلسیم، خودداری شود)مانند خارپاشنه. (

علت استفاده همزمان پنیر و گردو:

- پنیر سرشار از کلسیم، و گردو سرشار از فسفر است.

- اگر فسفر و کلسیم با هم خورده شوند بیهوده دفع نمیشوند و کامل، آسان و بهتر هضم و جذب میگردد.

- پنیر جهت هضم به فسفر نیاز دارد و در صورت استفاده به تنهایی، جهت هضم از فسفر مغز استفاده میکند، در نتیجه برای مغز مضر است، و از عوامل ضعف حافظه، و ضعف بدن بحساب میآید.

- پیامبر اسلام فرمود»: پنیر و گردو هر یک به تنهایی مضرند، اما اگر باهم جمع شوند مفید و نافع میگردند. «