گوشت و منابع پروتئین

 

گوشت

انواع گوشت

-گوشت بر دو قسم چهارپایان و پرندگان است؛ و گوشت پرندگان بر گوشت چهار پایان ارجحیت دارد.

گوشت پرندگان

انواع گوشت پرندگان به ترتیب اهمیت:

- 1کبوتر؛ بعلت استفاده از دانه و ریزه نان و...بهترین گوشت است، و بهترین نوع آن، گوشت کبوتر خانگی است مخصوصاً اگر تازه پرواز کند.

- 2کبک؛)تقویت کننده ساقین و از بین برنده تب(

- 3بلدرچین؛)کاهش عصبانیت(

- 4گوشت باقرقر یا مرغ سنگ خواره؛) موثر در یرقان(

ممنوعات گوشت پرندگان

- 1 گوشت مرغ (خوک پرندگان) بعلت مصرف حشرات، کثافات، مدفوع حیوانات و ... ممنوع است و اگر دانه گندم وبخورد شاید نافع و بهتراز کبوتر باشد.(در نافع بودن منظور مرغ ماشینی نیست)

- 2گوشت مرغابی و غاز؛)گاومیش پرندگان(.

3- دراج؛)ولی در درمان افرادی که زود عصبی میشوند، خوب است(

گوشت چهارپایان

انواع گوشت چهارپایان به ترتیب اهمیت چنین هستند: گوسفندماده که هنوز نزایید، شتر، بز نر، گوسفند نر، بز ماده، و گوساله

نکاتی پیرامون گوشت چهارپایان

- 1بهترین گوشت گوسفند، گوسفند جوان چاق است.

- 2گوشت شتر میل به گوشت خوردن را از بین میبرد.

3 - گوشت گاو و)گاو میش( بیماریزاست و باید، کمتر استفاده شود، و یا ترک گردد) البته در درمان برخی بیماریهای پوستی مثل پیسی، بهک، جذام، کاربرد دارد(

- 4گوشت حیوانات وحشی حلال، مثل: آهو، گورخر، گاووحشی، جهت کاهش ضرر، باید با ادویه، سرکه و خردل پخته شود.

- 5گوساله اگر نر و جوان باشد مضرات گوشت گاو را ندارد، و حضرت ابراهیم علیه السلام، برای مهمانهای خود، غذا از گوشت گوساله آورد.

فواید گوشت چهارپایان

- 1تقویت بدن

- 2تقویت جنسی

- 3درمان پوکی استخوان

- 4درمان خونریزی)گوشت گاو(

- 5درمان کمخونی)بصورت کبابی یا بریانی(

- 6تقویت عقل و ادراک

- 7تقویت شنوایی

- 8تقویت بینایی)مخصوصاً برای افراد عینکی(

- 9درمان برص و پیسی)گوشت گاو با برگ چغندر(

- 10داروی عمومی ) خارج کننده بیماری(، در صورتی که گوشت گوسفند با شیر پخته شود.

- 11درمان فلج اعضاء

- 12درمان تحلیل نیرو

- 13درمان گرفتگی عضلات

- 14تقویت قلب

- 15درمان بیماری تیفوس

- 16چاق کردن بدن؛ گوشت را زیاد میکند)نه اینکه باعث چاقی کاذب و ازدیاد چربی بدن(، بشود.

- 17باعث خوش اخلاقی

نکات کلی

- 1بهترین گوشتها گوشت کبوتر، گوسفند و شتر است، و از گوشت گاو نهی شده است.

- 2بهترین قسمت گوشت، قسمتی است که به چراگاه نزدیک و از محل تخلی دورتر باشد.

- 3خوردن گوشت هر سه روز یکبار توصیه شده است.

- 4گوشت نباید از وعده غذایی حذف شود)اعتیاد نیز نباید پیدا کرد. (

- 5حداقل هر چهل روز یکبار گوشت مصرف شود)در غیر اینصورت فرد بداخلاق گشته و باید در گوشش اذان گفت (

- 6زیاد خوردن آن مشکلی ندارد ودر صورت تمکن مالی نیز نباید هر روز خورد.

- 7ولع آور و اعتیاد آور است) کسی که هر روز گوشت بخورد میل به غذای دیگری ندارد(

- 8پخته مصرف شود) خام آن غذای درندگان است و خوی انسان را درنده میکند(.

- 9خوردن گوشت خشک ممنوع است.

- 10بیش از سه روز پس از ذبح مصرف نشود) حتی در صورت نگهداری در یخچال و فریزر(.

- 11موقع مصرف، با دست تکه شود(کمک کردن به هضم و رساندن به جایی که برای بدن نفع دارد.

- 12قبل از پختن شسته شود.

- 13پس از مصرف گوشت تا دو ساعت آب خورده نشود.

- 14اگر کبد و کلیه سالم باشند؛ مصرف گوشت، باعث افزایش اوره نمیشود.

هشدار

علت کم تأثیر بودن گوشت مصرفی

- 1روایات، گوشت قسمت سردست، گردن و سر گوسفندنر را معرفی کرده است ولی ما، غالباً گوشت گاو که بیماری زاست را مصرف میکنیم.

- 2روایات توصیه کردهاند گوشت بیش از سه روز باقی نماند، ولی ما گوشت را در فریزر نگهداری میکنیم که از خواص آن میکاهد.

- 3سالم نبودن تغذیه حیوانات.

- 4مصرف مواد شیمیایی و واکسن و آنتی بیوتیک برای حیوانات.

- 5مصرف غالب ما، گوشت مرغ و گاو هست که هر دو مضرند.

- 6ذبح غیر شرعی حیوانات.

- 7مصرف مایعات با گوشت

- 8پختن گوشت به روش نادرست از قبیل روغن و ظرف نامناسب.

توضیحات مبحث گوشت

-بوقلمون غذایش از مرغ تمیزتر است؛ اگر مرغ فقط گندم یا جو بخورد، گوشت بهتری خواهد داشت.

-گوشت گوسفند خوب است، چون از گیاهان دارویی، آویشن و کاسنی و بنفشه میخورد. بهترین گوشتهاست اگر آن گوسفند چراگاه رفته باشد.

-روایت» :نیست تکهای از گوشت که در معده قرار گیرد مگر اینکه بجایش شفا میرویاند و بیماری را خارج میکند «

-رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند » :گوشت گاو مرض، شیرآن شفاء و روغنش دواست «

-امام صادق علیه السلام فرمودند» :یک روز با گوشت و یک روز با شیر و یک روز با چیز دیگر غذا بخورید«

-راوی میگوید که من با امام باقر علیه السلام پانزده روز غذا خوردم آنهم با گوشت.

-روایات میگویند» :گوشت مانند خمر، اعتیادآور است و انسان اگر عادت کند شاید نتواند غذای دیگری بخورد«، شاید روایاتی که از خوردن مداوم و هر روز گوشت نهی میکنند به خاطر جلوگیری از اعتیاد و مسئله اقتصاد خانواده است و اینکه انسان به انواع خوردنیها و تنوع در خوراک نیاز دارد.

-درروایت آمده»گوشت، سید غذاها در دنیا و آخرت است « همچنین در قرآن آمده: (وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ(، و نیز آمده: (وَ لَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ)، و«گوشت پرنده ، از هر نوع که مایل باشند»

-در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده»:شیر گاو بخورید زیرا شفا است، و روغن آن دارو است، و گوشت گاو بیماری است، و سرد و خشک است و خونریزی زخم را قطع میکند«.

نکاتی پیرامون گوشت گاو

مضرات گوشت گاو

- 1گوشت گاو حلال است ولی بدترین گوشت است.

- 2گوشت گاو خود بیماری است نه علت بیماری.

- 3گوشت گاو یکی از علل رواج هپاتیت میباشد.

- 4گوشت گاو باعث غلبه سودا و ایجاد پرخاشگری میشود.

- 5گوشت گاو باعث ایجاد سنگ کلیه میشود.

- 6گوشت گاو باعث تولید کرم کدو میشود.

- 7شیر و پی و روغن زردش درمان است، ولی گوشت آن بیماری ست.

- 8گوشت گاو کباب شده ضرر ندارد ولی موجب سردی و بلغم است.

فواید گوشت گاو:

- 1خورشت آن مخصوصاً اگر با برگ چغندر پخته شود) مانند قورمه سبزی ولی با برگ چغندر( درمان بهق و سفیدی پوست) پیسی(، است.

- 2درمان برص و جذام.

- 3 گوساله اگر جوان و نر باشد و کباب شود، مضرات گوشت گاو را ندارد، )وَ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (

انواع غذای گوشتی

1- پختن گوشت با شیر) استفاده از شیر بجای آب(؛ مقویتر و زودپزتر، مفید برای تقویت بدن و قلب ) برای تقویت قلب باید گوسفند باشد(

باید دانست که؛ در این روش گوشت، نسبت به زمانی که با آب پخته میشود، زودتر میپزد.و هر چند این غذا معروف و شناخته شده نیست، ولی در روایات مدح شده است. هنگام ضعف بدن این غذا تهیه شود و برای بیمارانی که مشکلات قلبی دارند مفید و لازم است.

2- کلهپاچه؛ مورد تأیید است و سویق هضم کننده آن است) قسمتی از بدن حیوان که به محل چرا نزدیکتر باشد بهتر است(

3- حلیم؛ مفید برای کمردرد) یکی از درمانها،( زیاد کردن میل عبادت، تقویت قوه جنسی

4 - آب گوشت؛ آب آن زیاد باشد و از انواع کدو در آن زیاد استفاده شود(افزایش قدرت درک و مغز)

5- گوشت بریان؛ روی آتش یا ذغال پخته شود(با سیخ) مفید برای تب، کمخونی، ضعف بدن.

6-پختن گوشت، با روغن زرد گاوی

7- پختن گوشت با تخم مرغ: درمان نازایی، زیاد کردن فرزند، افزایش همبستری. و البته گوشت ماهی و تخم مرغ، مضر و ممنوع است.

8 - مصرف گوشت پخته شده با روغن زیتون و سرکه.

9- خورشت که بهمراه سرکه پخته شود.

10- خورشت انار: مانند فسنجان، گوشت بهمراه انار تازه، خشک یا رب انار) غذای محبوب حضرت محمد صلی الله علیه و آله. (

تخم مرغ

-سبک است، اشتهای خوردن گوشت را کم میکند.

-مشکل گوشت را ندارد).مشکل گوشت، اعتیاد آور بودن آن است(

زرده تخم مرغ و کل تخمها سبک است، سفیدهی آنها سنگین است.

-زده تخم مرغ غذا را هضم میکند)در صورت مصرف زرده، به تنهایی. (

-تخم مرغ با پیاز خوردن درمان نازاییست و همبستری را زیاد میکند که باید پیاز را سرخ کرد سپس تخم مرغ را به آن اضافه کرد تا سرخ شود.

مضرات:

- 1ضرر تخم مرغ در زیاد خوردن آن است که باعث بوجود آمدن لکه های سیاه و تیره روی پوست میشود، و طحال را بیمار میکند.

-2برای کسانی که کم خون هستند، و پلاکت کمی دارند مضر است.

-3در معده باد ایجاد میکند.

-4تخم مرغ آب پز نیز سبب آسم و قطع شدن تنفس است.

-5خوردن تخم مرغ و ماهی با هم، باعث التهاب روده بزرگ، بواسیر، و درد دندان میشود.