انواع سرکه

 

سرکه خمری

خوردن سرکه)عموماً، چه با نان و...) توصیه و مدح شده، و غذایی نافع و پربرکت است.سرکه غذای معروف پیامبران علیهم السلام، میباشد و آن را با روغن زیتون مصرف میکردهاند. پیامبر صلی الله علیه و آله آن را بهترین خورشت)یعنی چیزی که نان را در آن فروبرده و میخورند(، دانستهاند و در مقام تشویق فرمودهاند »:اهل خانهای که در آن سرکه و روغن زیتون است، فقیر نمیشوند» شروع غذا با سرکه، همانند نمک مفید و توصیه شده است.

خواص

. 1درمان) مرّه غلبه صفراء و سوداء (میباشد.مرّه باز است و سرکه اسید، که سرکه باعث رفع آن میشود.

. 2قلب را زنده و روشن میکند.البته، شاید روشن کردن قلب باطنی منظور باشد.

. 3ذهن و درک را تقویت و عقل را افزایش میدهد.

. 4شهوت منفی و میل به زنا را مهار میکند و اثری بر شهوت جنسی حلال و عاقلانه ندارد. واین خاصیت زمانی است که بعنوان غذا)خورشت(مصرف شود.

. 5کل دهان و لثه را تقویت میکند.

. 6درمان لقی دندان میباشد.

. 7انگل و کرمهای بدن و شکم را میکشد.

توضیحات

-روایت از امام رضا علیه السلام»:در سفرهای که نمک و سرکه بود، و غذا را با سرکه شروع کردند و فرمودند:نمک مثل سرکه است و سرکه ذهن را تقویت میکند و عقل را زیاد میکند«

- روایت از امام صادق علیه السلام»: امیر المؤمنین علیه السلام، در غذا خوردن، شبیهترین مردم به پیامبر صلی الله علیه و آله بود،ایشان نان و سرکه و روغن زیتون میخورد و مردم نان و گوشت میخوردند).نشانه برتریاین غذا بر گوشت«(

-عجلان روایت میکند که :بعد از پاسی از شب با امام صادق علیه السلام میخواستیم شام بخوریمایشان سرکه و روغن زیتون و مقداری گوشت آوردند پس گوشت را به من داد تا بخورم وایشان سرکه و روغن زیتون را خوردند و از گوشت نخوردند و فرمودند:‌ این غذای ما و غذای انبیا علیهم السلام است«

-روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله »:خدا و فرشتگانش بر سفرهای که روی آن نمک و سرکه است صلوات میفرستند. «

-حضرت علی علیه السلام میفرمایند»:بهترین خورشت سرکه است.چقدر خوب استاین خورشت، مرّه را میشکند و قلب را زنده میکند

-ازاین روایت استنتاج میشود که شاید سرکه به دلیل مهار کردن صفراء و سوداء)مرّه( سبب زنده شدن قلب میشود.

روش تهیه:

. 1ابتدا انگور را شسته و صبر کنید تا خشک شود، زیرا آب سبب کپک زدن آن میشود.

. 2سپس آب انگور را گرفته و در ظرفی بریزید و درب آن را ببندید.و میتوانید خود انگور را در

ظرف بریزید و در نهایت آن را صاف کنید.

. 3در زمستان شش روز و در تابستان سه روز طول میکشد که انقلاب اول رخ داده و تفالههای آن بالا بیاید.

. 4پس از ده روز) پس از رخ دادن انقلاب اول(، که تبدیل به خمر شد، درب ظرف را باز کنید تا پشه یا مگس سرکه که کوچک و قرمز رنگ هستند وارد آن شود)این کار یک تا دو هفته زمان میبرد (این حشره سبب میشود آب انگور و مواد شروع به کپک زدن و پف کردن کند سپس تبدیل به سرکه شوند و تفالههای آن پایین رفته و انقلاب دوم رخ دهد. ‌این فرآیند نود روز زمان میبرد.

نکته: درب ظرف را نباید بصورت کامل باز کرد چون سبب تبخیر زیاد سرکه میشود بلکهایجاد روزنه کفایت میکند تا اصطلاحاً سرکه نفس)بکشد میتوان تا آمدن پشهها درب آن را باز بگذارید سپس درب آن را بگذارید و در حد روزنه باز باشد. (

. 5روش دیگری برای تهیه سرکه بهاین شکل است که ابتدا آب انگور را بگیرید و آن را بجوشانید.وقتی آب انگور جوشانده شود تبدیل به خمر میشود و تفالههای آن بالا میآید)انقلاب اول. (سپس به مدت نود روز آن را کنار بگذارید، خود به خود تبدیل به سرکه میشود و تفالههای آن پایین میرود)انقلاب دوم(

. 6روش دیگراین است که بعد از ده روز)پس از انقلاب اول ( به آن سرکه کهنه اضافه کنید پس از چهل روز تبدیل به سرکه میشود ولی آنچه در روایات توصیهشده تهیه سرکه با باز گذاشتن ظرف و ورود مگس سرکه از راه طبیعی آن و بدون اضافه کردن سرکه است.

تهیه سرکه خرما

- برای تهیه سرکه از خرما باید بقدری آب به آن اضافه کنیم تا جایی که آب روی خرما بیاید؛ پس از چهل روز آن را صاف کنید و تا نود روز بماند.

تهیه سرکه عسل

- عسل به خودی خود دارای موادی است که از فاسد شدن آن جلوگیری میکند و برای تهیه سرکه از آن بایستی آن را بوسیله آب رقیق کرد تا آن مواد اثر خود را از دست بدهند بهاین صورت که در شرایط مناسب دو برابر مقدار عسل به آن آب اضافه کنید. عسل دقیقاً بعد از نود روز تبدیل به سرکه میشود و دردسرهای خاص باقی مواد از قبیل صاف کردن و... را ندارد و مشکلی که در بقیه مواد هست که باید اصطلاحاً روش تهیه باید بدست فرد تهیه کننده بیاید را ندارد.

نکات

. 1سرکه خمر به سرکهای میگویند که در فرآیند تبدیلشدن به سرکه ابتدا تبدیل به خمر میشود)انقلاب اول(پس تبدیل به سرکه میشود)انقلاب دوم (تبدیل مستقیم آب انگور به سرکه مانند نفعی ندارد.

. 2در روایات شش ماده ذکر شدهاند که تبدیل به خمر شده و سپس تبدیل به سرکه میشوند:انگور، خرما، جو، عسل، انجیر و نیشکر .

. 3شاید سرکهای که ابتدا خمر بوده سپس بوسیله نمک یا سرکه کهنه، فوراً تبدیل به سرکه شود هم خوب باشد، ولی بهتر است اجازه داده شود که خودش تبدیل به سرکه شود و هیچ چیزی به آن اضافه نشود، و شاید مضر باشد، چون روایت میفرماید:سرکه خمری را بخورید که خودش فاسد شده نه آنکه خودتان آنرا فاسد کردهاید.

. 4بهتر است زمان مناسبی جهت تهیه سرکه انتخاب کنید مثلاً شب یا روز نیمه شعبان، شب ابتدای ماه رمضان و...

. 5ظرفی که میخواهید در آن سرکه درست کنید حتی المقدور شیشهای باشد چون سرکه بسیار اسیدی است و در صورت استفاده از ظرف آهنی و... سبب حل شدن آن در سرکه شده و مضر است.

. 6برای تهیه سرکه حوصله بخرج دهید زیرا مدت زمان تهیه آن حداقل3 ماه است که مدتی طولانی است و حتی امکان دارد تا یک سال هم طول بکشد!

. 7ظرفی که میخواهید برای تهیه سرکه اختصاص دهید سعی کنید بیشتر از مقدار سرکه ظرفیت داشته باشد چون نوعاً سرکه در ظرفهای کوچک اولا فضای پف کردن ندارد و دیگراین که تجربه نشان داده ظرف بزرگ و مقدار زیاد بهتر می رسد و کمتر خراب میشود.

. 8هر چه انگور و مواد دیگر شیرینتر باشند سرکه حاصله بهتر و ترشتر میشود.

. 9در طب اسلامیسرکهای توصیه میشود که ابتدا تبدیل به خمر شده و سپس سرکه گردد واین خاصیت در سرکه سیب، که در طب سنتی توصیه میشود، وجود ندارد، و سرکه خمری منحصر در موارد ششگانه مذکور است.

- 10طب سنتی سرکه را برای قلب مضر میداند در حالیکه مضرات سرکه و اثرات مخرب و بد آن مربوط به سرکه شیمیایی و صنعتی است که اساساً با اسید سیتریک شیمیایی و کاملاً مصنوعی تولید شده و خطرناک است.

سکنجبین

روش تهیه

یک واحد سرکه انگور، و دو واحد عسل یا شکر سرخ (یا مخلوط عسل و شکر سرخ) را با هم مخلوط کرده و ماده خوشبو مانند چوب نعناع به آن اضافه کرده و روی آتش ملایم میگذاریم تا قوام یافته و غلیظ شود.و طرز مصرف آن این است که نصف لیوان از آن با حدود چهار لیوان آب رقیق کرده و مصرف شود.

خواص

- 1درمان 70 درصد بیماریهاست.

- 2در طب سنتی از عرق نعناع استفاده میکنند که مورد تأیید طب شیعی نیست، فلذا چوب نعناع را موقع جوشیدن سکنجبین به آن اضافه میکنیم.

-3در صورت استفاده از عسل به آن سکنجبین عسلی میگویند، و در صورت اضافه کردن عنصل)نوعی پیاز صحرایی به سرکه و عسل(، سکنجبین عنصلی بدست میآید که مصرف آن بعد از حجامت در زمستان با نوعی دارو) تریاق( در پیشگیری از بهق، پیسی، لقوه و جذام موثر است.

توضیحات

- در روایت سفارش شده است که این شربت را بخورید مخصوصاً در برخی موارد درمانی.

- میفرماید»:این شربت از سرکه و شکر یا عسل و شکر و چیزهایی خوشبو مانند نعناع، درست میشود«

- در روایتی آمده سرکه عسل را فاسد میکند، باید گفت که در این روایت مراد طعم شیرین عسل است که با سرکه تغییر و مراد از بین رفتن خاصیت عسل نیست زیرا در روایات دیگر دستور به ترکیب سرکه و عسل دادهشده.

- شاید گفته شود که حرارت خاصیت عسل را از بین میبرد ولی با توجه به روایات، در بسیاری از داروها عسل جوشانده میشود و در عینحال خاصیت هم دارد، مانند داروی حضرت محمد صلی الله علیه و آله یا داروی شافیه حضرت موسی علیه السلام.